Égő torony
1945. dec.25- jan. 31.
25 x 17,5 cm-es, kockás borítójú spirálfüzetbe ceruzával írt autográf tisztázati példány

Az 1956 szeptemberében megjelent Hej, búra termett idő c. kötet második része, az 1944 nyarának-őszének élményeit megörökítő "lírai önvallomás" a Bújdosik az árva madár címet kapta. A szerző a könyv előszavában azt állítja, "napjainkban" írta. (Ez alatt vsz. 1953 értendő, mivel a művet 1954-ben nyomdakész állapotban tiltották be.) Emiatt mai napig valamennyi elemzője téves következtetésre jutott, azt gondolván, hogy ennek memoárjellege miatt történeti értéke kisebb a napló-hitelességű Az eladott hadseregnél, ill. hogy a szerző 1953 körüli gondolkodását tükrözi. (Ennek alapján pl. arra a következtetésre lehetne jutni, hogy 1953-ban a szerző még részlegesen szovjetbarát gondolkozású volt!) Valójában azonban Kónya Lajos, nem tudjuk, miért, pontatlanul fogalmazott. A Bújdosik az árva madár tkp. bővített és természetesen némileg értelmezett újrafogalmazása egy 1944-45 fordulóján született lírai beszámolónak, amelynek címe Égő torony, s amelyet akkor a szerző nem kísérelt meg kiadni. Az Égő torony pedig ezzel párhuzamosan, 1944 szeptemberétől vezetett naplóján alapszik, de persze annak 1945 késő tavaszán leírt végkövetkeztetései nélkül, s így sokkal optimistább hangvétellel. (Magam részéről úgy vélem, elsősorban ez lehetett az oka, hogy kiadását soha nem kísérelte meg.)
Kónya Lajosnak a II. világháború lezárásáról való véleményének valódi fejlődését tehát a naplójegyzetek, az Égő torony és a Hej, búra termett idő összehasonlítása útján deríthetjük fel.

  Külső borító
Szennycímlap
"Kolofonoldal" (címváltozatok halvány ceruzával, utólag)
Belső címlap
A belső címlap utáni oldal üres.
I. fejezet
1. szövegoldal
2. szövegoldal
3. szövegoldal
4. szövegoldal
5. szövegoldal
6. szövegoldal
7. szövegoldal
8. szövegoldal
II. fejezet
9. szövegoldal
10. szövegoldal
11. szövegoldal
12. szövegoldal
13. szövegoldal
14. szövegoldal
15. szövegoldal
16. szövegoldal
17. szövegoldal
III fejezet
18. szövegoldal
19. szövegoldal
20. szövegoldal
21. szövegoldal
22. szövegoldal
23. szövegoldal
24. szövegoldal
25. szövegoldal
IV. fejezet
26. szövegoldal
27. szövegoldal
28. szövegoldal
29. szövegoldal
30. szövegoldal
31. szövegoldal
32. szövegoldal
33. szövegoldal
34. szövegoldal
35. szövegoldal
V. fejezet
36. szövegoldal
37. szövegoldal
38. szövegoldal
39. szövegoldal
40. szövegoldal
41. szövegoldal
42. szövegoldal
43. szövegoldal
VI. fejezet
44. szövegoldal
45. szövegoldal
46. szövegoldal
47. szövegoldal
48. szövegoldal
49. szövegoldal
50. szövegoldal
51. szövegoldal
52. szövegoldal
53. szövegoldal
54. szövegoldal
55. szövegoldal
56. szövegoldal
57. szövegoldal
VII. fejezet
58. szövegoldal
59. szövegoldal
60. szövegoldal
61. szövegoldal
62. szövegoldal
63. szövegoldal
VIII. fejezet
64. szövegoldal
65. szövegoldal
66. szövegoldal
67. szövegoldal
68. szövegoldal
69. szövegoldal
70. szövegoldal
71. szövegoldal
72. szövegoldal
73. szövegoldal
74. szövegoldal
75. szövegoldal
76. szövegoldal
77. szövegoldal
IX. fejezet
78. szövegoldal
79. szövegoldal
80. szövegoldal
81. szövegoldal
82. szövegoldal
83. szövegoldal
84. szövegoldal
85. szövegoldal
X. fejezet
86. szövegoldal
87. szövegoldal
88. szövegoldal
89. szövegoldal
90. szövegoldal
91. szövegoldal
92. szövegoldal
93. szövegoldal
94. szövegoldal
XI. fejezet
95. szövegoldal
96. szövegoldal
97. szövegoldal
98. szövegoldal
XII. fejezet
99. szövegoldal
100. szövegoldal
101. szövegoldal
102. szövegoldal
103. szövegoldal
104. szövegoldal
105. szövegoldal
106. szövegoldal
107. szövegoldal
108. szövegoldal
109. szövegoldal
110. szövegoldal
111. szövegoldal
112. szövegoldal
113. szövegoldal
114. szövegoldal
115. szövegoldal
116. szövegoldal
117. szövegoldal
XIII. fejezet
118. szövegoldal
119. szövegoldal
120. szövegoldal
121. szövegoldal
122. szövegoldal
XIV. fejezet
123. szövegoldal
124. szövegoldal