Napló 1944. IX. 22-1945. VI. 16. (Szeghalom orosz megszállása)
10 x 16 cm-es, zöld borítójú spirálfüzetbe tintával írt autográf példány

Kónya Lajos 1944 tavaszán Erdélyben, tanítóként teljesített szolgálatot. Első gyermeke ekkor született meg, felesége ez időre Szeghalomban, szüleinél lakott. A tanév befejezése után Kónya Lajos rövid időre Sopronba került katonai behívóval, de egészségügyi okokból hamarosan leszerelték, és ő is Szeghalomra költözött, az 1944/45-ös tanévet pedig Erdélyben már nem lehetett megkezdeni, Kónya Lajos csak az iskola evakuálása végett utazott vissza, majd Szeghalmon maradt és ott várta Magyarország hadszíntérré válását, aminek bekövetkeztében már régóta biztos volt. Noha ezúttal civil maradt, bevonulási parancsnak nem volt hajlandó eleget tenni, ezzel szemben a rendkívüli helyzetben tanítóként működött a község iskolájában, valamennyi katonai szolgálatához hasonlóan, mikor a frontvonal Szeghalomhoz érzékelhető közelségbe ért, kézírásos naplót kezdett vezetni, amit a szoros értelemben vett háborús események után a szovjet katonai megszállás alatt is folytatott, mindaddig, amíg el nem érkezett egy viszonylagos konszolidáció, polgári hatóságok létrejöttével, a földreformmal és a háborús tanév végével. Az utolsó bejegyzés 1945. június 16-áról való; a füzet néhány utolsó lapján elmosódott, radírozott ceruza-jegyzetek olvashatók, részben versek, amelyeknek a naplóval való időrendi viszonya nem állapítható meg egyértelműen.

A naplóban rögzített eseményeket kevéssel később, 1945-ben írt Égő torony c. prózai önvallomásában írja meg bővebben (kiadatlan), majd 1954-ben betiltott, 1956 szeptemberében kiadott Hej, búra termett idő c. regényének második részében (Bujdosik az árva madár) dolgozta fel bővebben, szépirodalmi formában.

  1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
11. oldal
12. oldal
13. oldal
14. oldal
15. oldal
16. oldal
17. oldal
18. oldal
19. oldal
20. oldal
21. oldal
22. oldal
23. oldal
24. oldal
25. oldal
26. oldal
27. oldal
28. oldal
29. oldal
30. oldal
31. oldal
32. oldal
33. oldal
34. oldal
35. oldal
36. oldal
37. oldal
38. oldal
39. oldal
40. oldal
41. oldal
42. oldal: kiradírozott vers
43. oldal: kiradírozva, felette jegyzetek ceruzával
44. oldal: kiradírozott jegyzet ceruzával
Hátsó borító belső lapja mottókkal. oldal