Kónya Lajos:
Növekedő ország
Naplójegyzetek 1940.
13,5 x 20 cm-es, kék keményborítójú, tintával írt (vsz. tisztázati) autográf példány a szerző saját készítésű ex librisével

Mint korosztályának annyi tagját, a revíziós sikerek idején Kónya Lajost is behívták katonai szolgálatra, így a bécsi döntések után ő is részt vett mind a Felvidéket, mind az Erdélyt felszabadító magyar csapatok soraiban. Az Észak-Erdély felszabadításakor töltött katonai szolgálatának egészét, 1940. július 2-től október 5-ig megörökítette naplójában, amely egyben első fennmaradt katonanaplója. A fennmaradt példány valószínűleg a helyszíni feljegyzések tisztázata, világos stílusú, hiteles és éles szemű megfigyeléseket közlő szöveg, amely nagy írói értékű is, noha a Don-kanyari naplók tragikus hangja természetesen hiányzik belőle, hiszen maguk az események sem voltak olyan drámaiak - a későbbiekben megszokott éles kritikai hangvétele azonban már itt is jelentkezik, azzal együtt, hogy az események nagyszerűségét, nemzeti sorsfordító jellegét is világosan kiemeli. Nincsen tehát éles különbség az 1940-es és az 1942-43-as Kónya Lajos gondolkodásmódja között: ekkor is, akkor is a nemzet féltése és a krónikás hűsége irányítja tollát, világképe az ország helyzetének súlyosbodásával válik összhangban komorabbá.
A későbbiekben az író nyilvánvalóan a Don-kanyari naplót tekintette fontos, országos érdekű iratnak, hiszen ennek a megjelentetéséért küzdött éveken át, mihelyt egyáltalán gondolni lehetett arra, hogy őszinte szóval szóljunk a világháborúról. Akkor, 1954-56 táján, ez valóban elsőrendű nemzeti érdek volt egyszerűen azért, mert egyetlen őszinte, igaz mondatot nem hoztak még nyilvánosságra a kérdésben. Ma, a Hej, búra termett idő két kiadása, és az azóta eltelt ötvenegynéhány évben előkerült és publikált újabb visszaemlékezések és dokumentumok és természetesen a Madarak a szögesdróton c. regény kéziratának a költő honlapján való publikálása után nagyobb figyelem övezheti a mindvégig publikálatlan 1940-es naplót, mivel a dicsőséges erdélyi bevonulásról való emlékeink is nagyon megfakultak az utóbbi időben s még ami ismert is, azok közt is nagyon kevés az ilyen egyéni látásmódú, ugyanakkor forrásszerű hűségű mű.

  Címlap (tkp. szennycímlap)
A tulajdonképpeni címlap-oldalpár üres.
1. írott oldalpár
2. oldalpár
3. oldalpár
4. oldalpár
5. oldalpár
6. oldalpár
7. oldalpár
8. oldalpár
9. oldalpár
10. oldalpár
11. oldalpár
12. oldalpár
13. oldalpár
14. oldalpár
15. oldalpár
16. oldalpár
17. oldalpár
18. oldalpár
19. oldalpár
20. oldalpár
21. oldalpár
22. oldalpár
23. oldalpár
24. oldalpár
25. oldalpár
26. oldalpár
27. oldalpár
28. oldalpár
29. oldalpár
30. oldalpár
31. oldalpár
32. oldalpár
33. oldalpár
34. oldalpár
35. oldalpár
36. oldalpár
37. oldalpár
38. oldalpár
39. oldalpár
40. oldalpár
41. oldalpár
42. oldalpár
43. oldalpár
44. oldalpár
45. oldalpár
46. oldalpár
47. oldalpár
48. oldalpár
49. oldalpár
50. oldalpár
51. oldalpár
52. oldalpár
53. oldalpár
54. oldalpár
55. oldalpár
56. oldalpár
57. oldalpár
58. oldalpár
59. oldalpár
60. oldalpár
61. oldalpár
62. oldalpár
63. oldalpár
64. oldalpár
65. oldalpár
66. oldalpár