Kónya Lajos:
1933. Naplóm: a gödöllői jamboree
VII. 31-VIII. 17
11 x 17 cm-es, zöld márványozott keményborítóba vsz. a szerző által bekötött öt ív tintával írt, színes ceruza- és tollrajzokkal ellátott autográf példány

Az 1930-as évek magyarországi kulturális életének kiemelkedő eseménye volt az 1933-as gödöllői világ-jamboree, melyet Teleki Pál szervezett. Kónya Lajos, aki ekkor tizenkilencedik évében volt és a soproni tanítóképzőt végezte, hosszú idő óta aktív soproni cserkészként részt vehetett a jamboreen. Nyári cserkésztúráiról mindig is (rajzos-kézírásos) naplót vezetett, ezek többsége fennmaradt. Első történelmi eseményeket megörökítő naplójegyzetei, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, Gödöllőn születtek. Részint ezért, részint értékes rajzai miatt tartottuk érdemesnek, hogy a publikált naplófeljegyzések közt ezek is helyet kapjanak. Az 1933-as Kónya Lajosnak (akkor még eredeti Koncser Lajos nevén) a gondolkodása természetesen még nem volt olyan önmagában jelentős, autonóm és művészi szemléletű, mint felnőtt korában, már akár a világháború előtti, felvidéki-erdélyi jegyzeteiben. Ekkor még bizonyára nem volt erősen kritikai szemléletű a világ és Magyarország eseményeivel szemben, mint később, és természetesen az alkalom sem volt erre igazán megfelelő. Ezért a naplónak a fő értéke a dokumentum-jellege, a jamboree eseményeinek és hangulatának kétségtelenül eleven, éles szemű megfigyelése, amit rajzaival is kiemelt. Persze rajzai sem az érett alkotóművészt mutatják, aki a Don-kanyart művészi tollrajzaival örökítette meg, de a rajzművésznek készülő diák "iskolás" rajzai is szépek a maguk módján és kétségtelenül dokumentáris hűségűek. Külön ajánlom mindenkinek a napló tanulmányozását azért, mert sajnos a nagy Jamboreeról ma kortárs beszámoló szinte alig érhető el.

  Előzéklap
Címlap
2. oldalpár
3. oldalpár
4. oldalpár
5. oldalpár
6. oldalpár
7. oldalpár
8. oldalpár
9. oldalpár
10. oldalpár
11. oldalpár
12. oldalpár
13. oldalpár
14. oldalpár
15. oldalpár
16. oldalpár
17. oldalpár
18. oldalpár
19. oldalpár
20. oldalpár
21. oldalpár
22. oldalpár
23. oldalpár
24. oldalpár
25. oldalpár
26. oldalpár
27. oldalpár
28. oldalpár
29. oldalpár
30. oldalpár
31. oldalpár
32. oldalpár
33. oldalpár
34. oldalpár
35. oldalpár
36. oldalpár
37. oldalpár
38. oldalpár
39. oldalpár
40. oldalpár
41. oldalpár
42. oldalpár
43. oldalpár
(sajnos a fénykép innen elveszett)
A 44. oldalpár és a hátsó előzék üres.