Feljegyzések 1956. X. 23-1956. XI. 1. (A forradalmi napló előzetes vázlata)
18 x 13,5 cm-es, "Magyar-szovjet társaság" fejléces jegyzettömbből kitépett három különálló lap elő- és hátoldalán, ceruzával írt autográf, beszámozva.

Kónya Lajos 1956 végén kézírásos jegyzetei alapján írta meg gépiratos naplóját a Forradalom napjairól. (A húszoldalas gépiratról készült betűhív átírást teljes terjedelmében elérhetik főoldalunkról, Napló 1956-ból menüpont alatt.)
A naplóban rögzített eseményeket november 1-ig bezárólag helyszínen, különálló lapokra írt egy-két szavas jegyzetek alapján írta meg. Ezek a jegyzetek olvashatóak itt, önmagukban a rövidítések és utalásszerű voltuk miatt ugyan szinte érthetetlenek, azonban a gépelt napló értelmezésében nagy segítségünkre vannak (pl. monogramok feloldása). Egy-egy mondat erejéig a naplóba végül be nem került anyag is található bennük. Facsimile közlésüket ezért elengedhetlennek tartjuk.

  1. oldal
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal