Tóth Ferenc

festőművész

Szeghalom, 1921. június - Cegléd, 2006. január 1
.

                                                         
 


Kónya Lajos sógora.

Tóth Ferencről

A vázlatfüzet s a ceruza mindig ott van az igazi művésznél, hiszeb csak így tudja az élet miden mozzanatát megörökíteni.

Tóth Ferenc rajzain is ott van az emberek arcán, a mozdulatokban az élet minden apró keserűsége s néha talán az öröme is. Grafikáin keresztül egy másik világ tárul fel előttünk. Egy regény, egy illúzióktól mentes történetek sora, melyet az ábrázolt személyek viselnek önmagukon. Az utca embere: a koldus, a tömegben is magányos, megtört lélek.

A portrék természetesen és könnyedén kerülnek vázlatfüzete lapjaira, így mindenkor felhasználhatók lesznek egy karakter megjelenítéséhez. Az arcok nem csupán személyeket mutatnak be, hanem jellemeket, egyéniségeket, s minden vonásában az embert. Képein a szemek, a mozdulatok mindent elárulnak, mindent elmesélnek.

Illusztrációi valóban bemutatják azt, amit a művész láttatni akar velünk. Toldi és Don Quijote vázlatai már szinte kész művek. Ennek a két hősnek a képi feldolgozása Tóth Ferenc belső lelki világát is tükdrözi. A két különböző hősi figurán keresztül láthatjuk talán igazán a jelen kor művészeinek mindennapos küzdelmeit a megélhetésért, az elismerésért. Bizony harcolni kell Toldiként erővel, akarattal, tisztességgel, de szélmalomharcnak tűnő viaskodásnak idővel eredményt kell szülnie.

Tóth Ferenc alkotói készségét nagyon sokan példaként állíthatnák maguk elé. Ő az az idealista művész, aki hisz a szebb és jobb művészet feltámasztásában. Kezében mindig ott a papít és a ceruza, ezzel is példát mutatva mindenkinek, hogy csak a mindennapos munka, a kitartó anyaggyűjtés az, aminek segítségével minden művész elénk tárhatja világunkat - nem eltorzítva, de reálisan. Csak ez a fajta művészet az, amely képes az örökkévalóságra, a hallhatatlanságra.

Bíró Endre

[Bevezető szöveg a Bíró Family Kft. által kiadott grafikai füzetbe. Grafikai Füzetek, 8. füzet, 1997.]
 

 
 
  
 
 
Don Quijote
Koldus (Maupassant novellához)
 
 
 
 
Michelangelo
(önarcképi ihletésű rajz - a szerk.)
Bence (Tanulmány a Toldihoz)
 

<< Vissza a nyitólapra