Tartalom 

 CÍMNEGYED
 ELŐSZÓ
 AZ ELADOTT HADSEREG
   A tűzkeresztség
   Az aratás kezdete
   Csendes Don
   Haragvó Don
   Tábori kórház
   Ködök a Donon
   Sztaro-Nyikolszkoje
   Karácsonyvárás
   Halálmars
   Tavasz Ukrajnában
   Haza!
 BUJDOSIK AZ ÁRVA MADÁR
   Nem ide való vagyok én...
   Lement a nap a maga járásán...
   Erdők, völgyek, szűk ligetek...
   Jaj, de sokat áztam-fáztam regruta koromba...
   Nékem hát nem édesanyám...
   Verje meg az isten, ki miatt lett nékem...
   Áldja meg az isten...
   Negyvennyolcas laktanya, de magos a teteje!
   Hej, búra termett idő...
   Meg kell a búzának érni...
   Bú ebédem, bú vacsorám...
   Patak partján mandulafa virágzik...
   Letörött a bécsi torony teteje...
   Sej, haj, verd meg isten, ki a gőzöst csinálta...
   A búbánat keserűség...
   Felszállott a páva...
   Serkenj fel, kegyes nép...
   Látom a szép eget...
 
 UTÓSZÓ
   Nemeskürty István:
      Költő a háborúban
 
 KIADÓI  AJÁNLÁS (fülszöveg)
 
 TÉRKÉPEK
   Áttekintő térkép
   Részletes térkép

<<Vissza a nyitólapra