László Gyula levele Móser Zoltánnak
 
 

 

(László Gyulának annak idején félve küldtem egy meghívót azzal a szándékkal, hátha eljön az esztergomi kiállításomra. Helyette ezt a levelet kaptam, ami nemcsak a barátságunk kezdetét keltezi, de több közös munkát (könyvet) jelentett, bár akkor erre még álmomban sem gondoltam. Ő vett rá arra, hogy merjek, próbáljak írni is. Aki ezt az utat választja, az tudni fogja, hogy a kevés szépség és eredményesség mellett mennyi fejfájást is okoz magának.) [M. Z.]

 
 

 

Nemzeti múltunk fényképek varázsával újraálmodó Móser Zoltánnak, aki megtisztelt azzal, hogy szép meghívóval és levéllel invitált meg esztergomi kiállítására, sajnos nem tudok elmenni, mert már másfelé köteleztem el magamat, de gondolatban ott leszek, s remélem, majd máshol egyszer majd láthatom fotó-költeményeit, amiből ízelítőt adott meghívójának három képe.

 

    Kedves Zoltán!

 

    Látom nálunk járt az Egyetemen s fiatal ember, hát így szólítom. Köszönöm szépen meghívóját s igazán fájlalom, hogy nem tudok ott lenni: júniusban ásatáson vagyok, aztán meg a családot viszem le Pálkövére. Ez a sajnálkozás nem udvarias mentegetőzés, hanem valóság. Egyrészt mindig izgatott a fénykép varázsa, hiszen jelentéktelen dolgokat is káprázattá tud növeszteni, másrészt pedig egyformán szeretjük nemzeti múltunkat s egyformán gondolunk megidézésére. Az öreg Rudnay például sohasem fogadott el fényképen bemutatott képet, világosan látta, hogy a fényképben van valami más mint a műben s a kettő szerencsés találkozása megsokszorozhatja a kép hatását. Ez a technikai jelleg párosulva a fénykép-látás sajátos kultúrájával valóban alkalmas arra, hogy a romokból életre keltse amit török-tatár feldúlt s pusztított. Hogy jutott el Gelencére? Mennyit bíbelődtem az ottani Szent László legendával! Melengető érzés volt visszagondolni az otthonra, mivelhogy magam székelyföldi vagyok.

    Örvendek, hogy olyan nagyszerű nyitánya lesz a kiállításának, amilyent Juhász Ferenctől megszoktunk - bár megszokni sohasem lehet, mert mindig újat tud hozni! Ha egyszer újabb kiállítására kerül sor s valamilyen oknál fogva Juhász Feri nem ér rá, magam örömmel vállalnám, hogy egyszer megküzdhessek a fénykép-művészet kérdéssel s éppen egy szakom szerint is közelálló területen. Még azt sem tudom ígérni, hogy írok kiállításáról, pedig szívesen tenném, de ha egyszer nem láthatom, mi tévő legyek?

    Természetesen örömmel várom majd ősszel. A legjobb lesz ha felhív telefonon (127-554), vagy megnézi az Egyetemen, mikor van fogadó-órám s akkor megkeres. Otthon is szívesen látom, s csinálhat annyi felvételt, amennyi csak jól esik. Hadd hívjam meg én is egy kiállítás-megnyitóra: 30-án délben a Petőfi Múzeumban lesz a Kortársakról készült rajzaimból kiállítás (Nagy Laci nyitja meg), Kónya Lajos szobrait mutatja be.

    Én most csak egy napra jöttem fel az ásatásról (Csongrád mellől), holnap (vasárnap) utazom is vissza. Egész áldott nap a tűző napfényben vagyok, s egy honfoglaláskori falut ások (sajnos temető is van ott, és a sírok feltárása sok időmet elveszi, dehát ezt is kötelesség megtenni!)

    Ha megengedi, a címhez lenne mondanivalóm, szerintem így lenne szép: "Ómagyar testámentom", nálunk Erdélyben még élő nyelv ez a régies ejtés, és ha Édesanyámmal beszélgetek, önkénytelenül is átváltok a volt-vala igeidőkre meg a magunkformálta szójárásra. Szépek a címek is, de itt is meg kellene kísérelnie valóban megmaradt régi testámentomaink mondattöredékeit idézni, hiszen olyan gyönyörűek, hogy az ember szíve szorul el, hogy milyen kopottá vált újkori, városi nyelvünk. Így a latin liturgia is illendő a templomokhoz, mert valóban ezek a szavak hangzottak bennük nyújtott gregorián énekkel, de akkor valahogy nem testámentumnak, hanem missa tragica-nak érzem a kompozíciót!

    Gondolkozzék ezen, hátha még méltóbb megjelenítést tud sugallni művészi fényképeihez! Ismeretlenül is igaz, meleg barátsággal köszönti

László Gyula

 

 
   
 
Kónya Lajos és László Gyula kiállítását
Nagy László nyitotta meg
a Petőfi Irodalmi Múzeumban,
1972. június 30.
A bevezetőt Baróti Dezső főigazgató-helyettes mondja
 
 
<< Vissza a nyitólapra