Kádár és harcostársai az irodalomról

 

 
 

Részletek Kenedi János: Hogyan építsünk Horthy-rendszert a Kádár-rendszer módszereivel? - Útmutató fiatal kultúrpolitikusoknak c. gyűjtéséből

 
 

 

"Én még várnék, lassabb léptekkel haladnék az írókkal szemben. Kicsit főjenek még a saját levükben. Mi megleszünk nélkülük és a magyar társadalom se fog hiányt szenvedni." (Apró et.)

 

"Véleményem szerint nekünk most is fel kell lépni adminisztratív eszközökkel, vagy kimondottan rendőri eszközökkel is olyan írókkal szemben, akik most az íróknak /.../ hozzánk való közeledését akadályozzák." (Kállai et.)

 

"Ami a letartóztatott írók kérdését illeti /.../: Zelknek vannak olyan versei, amelyek meglepően jók. Véleményem szerint az ilyen vers megjelenése nagy zavart idézhetne elô ezeknek soraiban és komoly hatást gyakorolna azokra is, akik Déryre és Zelkre hivatkoznak állandóan. Lehetne sajtótájékoztató formájában is tenni..." (Kállai et.)

 

"Kónya [Lajos] disznóul viselkedett, le kell mondatni képviselői mandátumáról."

(1957. Apró et. és Kállai et. felszólalásai PB-ülésen 60-62. pp.)

 

"Tamási Áron nemrég volt 60 éves. Ugyanakkor Bölöni elvtárs 70 éves volt. Bölöni elvtárs megkapta a Munka Vörös Zászlórendet. Bölöni elvtársnak nagy érdemei voltak /.../ különösen az ellenforradalmi idôkben! /.../ őzászló lehet! Rá a párt mindig számíthat, támaszkodhat. Tamási születésnapjáról egyetlen lap emlékezett meg - a Hétfôi Hírlap -, meg kell mondani, elég disznó módon egy komoly cikket hozott." (1957. Orbán [László] et. előadása, 83. p.)

 

"Nekem nagyon tetszett az a mondás, amit Kádár elvtárs mondott; mindegy, hogy cimbalmon vagy zongorán, csak az én nótámat játsszák. Ha Kádár elvtárs megengedi ezt én is el fogom lopni." (1962. Darvas et. felszólalása PB-ülésen, 177. p.)

 

"Beszélgettem egy szovjet agit. propos elvtárssal a pl.-ről és a stb.-ről. Azt mondta, újabban a stb.-t és a pl.-t nem írják le..." (1958. Kádár et. felszólalása PB-ülésen, 114. p.)

 

"Ha az [Írószövetség] elnökség(e) 6 tagú, akkor minimális két pártonkívüli kell legyen. Azt is helyesnek tartanám, ha urbánusféle kerülne oda, mert ezeket a népi írókat meg kell törni más vonatkozásban is. /.../ Egyesek ellenzik ezt az Illés Endrét. Nekem eszembejut Bóka László. Ez is afféle urbánus meg esztéta..." (1959. Kádár et. felszólalása PB ülésen. 132. p.) "Így két pártonkívüli lenne. /.../ Illés Endre "az urbánusok" oldaláról kerülne ki /.../, viszont más körökben ahol érdeklődtünk iránta rossz véleménnyel vannak róla. /.../ Érdeklődtünk a belügyi elvtársaktól is. Elő szokott fordulni, hogy megkérdezzük az ottani elvtársak véleményét, írókról lévén szó, akikkel a belügy is foglalkozott." (1959. Orbán et. és Kádár et. felszólalásai PB ülésen. 126. p.)

 
 

 

Forrás:

KENEDI JÁNOS:

Hogyan építsünk Horthy-rendszert a Kádár-rendszer módszereivel?

- Útmutató fiatal kultúrpolitikusoknak -

http://es.fullnet.hu/9935/kritika.htm

A szerző megjegyzése: Az idézett részletek betűhívek, teljes szövegösszefüggésükből azonban tendenciózusan ki vannak ragadva. A pamflet és nem a recenzió szabályát követtem. K. J.

 
 
<< Vissza a nyitólapra